• Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond
 • Banner Selfstorage Helmond

Aanbieding

Huishoudelijk reglement

Om onze opslagboxen in goede staat te behouden en er voor te zorgen dat er geen schade komt aan uw spullen, is er een huishoudelijk reglement opgesteld.

Huishoudelijk reglement

NIET ROKEN, GEEN VUUR, GEEN ALCOHOL EN DRUGS, ZORG DAT U BUITEN DE OPENINGSTIJDEN NIET IN HET GEBOUW BENT.

 1. Selfstorage Helmond is alléén een opslagfaciliteit.
 2. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden, de openingstijden zijn van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week (buiten deze tijden is het alarm geactiveerd en zal het afgaan, de hieraan verbonden kosten zullen worden doorberekend).
 3. Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken, illegale goederen of levende have in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.
 4. Uw Selfstorage Helmond-pas/code is strikt persoonlijk, voorkom misbruik. Betreden van het terrein en het gebouw doet u op eigen risico. Laat nooit anderen met U "meeliften". Gebruik bij het verlaten van het gebouw ook weer uw eigen Selfstorage Helmond-druppel of code en laat op dat moment nooit anderen binnen.
 5. Selfstorage Helmond is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van opgeslagen inboedel/goederen. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten, dan wel aan te melden bij de al bestaande eigen inboedel- cq bedrijsschadeverzekering. Maak foto's van uw spullen.
 6. Indien u de Selfstorage Helmond-pas/code bent vergeten of bent kwijtgeraakt dient u zich persoonlijk bij de receptie te melden en te legitimeren.
 7. Voorkom schade aan de toegangspoort en -deur. U mag pas gaan rijden wanneer deze geheel geopend zijn. De poort en deur sluiten automatisch achter U. Het is verboden om direct achter een voor U rijdend voertuig naar binnen te gaan.
 8. De maximale snelheid in en om het gebouw is stapvoets. Parkeer uw auto na het lossen eerst op de parkeerplaats buiten voor U naar uw unit gaat.
 9. Gebruik alleen het door Selfstorage Helmond geleverde slot. Het is niet toegestaan een extra slot op uw unit aan te brengen.
 10. Bij niet tijdig betalen of niet tijdig verlaten van uw unit wordt deze geblokkeerd en worden de kosten in rekening gebracht. De blokkade wordt pas opgeheven als de huurachterstand volledig is voldaan.
 11. Het afvoeren van vuil en afval uit het gehuurde is uw verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor het gangpad en de door U vervuilde delen van de algemene ruimte. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan U doorberekend, met een minimum van €100,00.
 12. Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren, en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Stellingen dienen los te staan van de wanden. Aangerichte schade in de unit of de gangpaden door de huurder of door meegebrachte derden wordt bij de huurder in rekening gebracht.
 13. Laat geen transportwagens achter in de unit
 14. Gebruik alleen in geval van onregelmatigheden de meldzuil bij de uitgang.
 15. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan de receptie.
 16. Bij beëindiging van de huur dient u de unit leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten.
 17. Gebruik de vluchtdeuren alleen in geval van nood. Bij vals alarm worden de kosten van de beveiligingsdienst in rekening gebracht.
 18. De goederenlift is alleen bestemd voor huurders op de 1e etage. Indien de lift door ondeugdelijk gebruik door de huurder of door meegebrachte derden buiten bedrijf raakt worden de reparatiekosten doorberekend aan de huurder. De hoogst toelaatbare belasting van de vloer bedraagt 400 kg. per m².
 19. Zorg dat andere huurders geen last van u ondervinden:
  • zet uw motor van uw voertuig uit
  • voer uw afval af
  • geen huisdieren
  • geen geluidsoverlast
  • zet de Selfstorage transportwagens terug na gebruik
 20. Verlaat Selfstorage Helmond nooit zonder U met uw Selfstorage Helmond-pas/code af te melden. Diverse veiligheids- en controlefuncties worden hierdoor weer geactiveerd. Bij vals alarm, veroorzaakt door het niet afmelden bij vertrek, worden de kosten van de beveiligingsdienst in rekening gebracht.
 21. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u er mee accoord dat de opgelagen goederen worden verwijderd en afgevoerd bij een huurachterstand van 2 maanden. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan u worden doorbelast.

Bekijk ook onze werkwijze

Informatie

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: 0492-544 112.

Vlierdensedijk
435705 CK Helmond
Tel. 0492-544 112 
info@selfstoragehelmond.nl

Contact of Routebeschrijving