• Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond
  • Banner Selfstorage Helmond

Aanbieding

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Selfstorage Helmond aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Selfsotrage Helmond niet aansprakelijk

Selfstorage Helmond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Selfstorage Helmond behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Selfstorage Helmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Selfstorage Helmond houdt zich in alle gevallen aan de toeasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. Bij ondertekening van de huurovereenkomst geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en privacy policy.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Selfstorage Helmond. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Selfstorage Helmond. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.